چرا هلند ؟
هلند در رتبه پنجم رقابتی ترین اقتصادهای جهان قرار دارد و برای کارآفرینان خارجی و سرمایه گذاران کشوری بسیار مهم است. دسترسی این کشور به جاده ، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها بسیار ایده آل  است. علاوه بر این، زیرساخت های دیجیتال هلند یکی از سریع ترین و قابل اطمینان ترین ها در جهان بشمار می رود.  شرایط آب و هوا نیز در این کشور سبز ایده آل است. هلند همچنین دارای رتبه جهانی در آموزش (بین المللی)، مراقبت های بهداشتی و تفریحی است
تسهیلات مشاوره ای
شرکت تسهیل کننده زمانی با شما وارد توافق و قرارداد می شود که شما شرایط  اولیه لازم را برای شروع کسب و کار خویش داشته باشید. این شرایط اولیه عبارتند از
داشتن یک ایده نوآورانه
(داشتن طرح توجیهی ( برنامه گام به گام
پذیرش در مصاحبه با شرکت تسهیل کننده
امکان کسب ویزای ورود به هلند برای مصاحبه حضوری و اخذ قرارداد با شرکت تسهیل کننده
درخواست ویزای اقامت استارت-آپ
شرکت در دوره های آموزشی
خدمات ما شامل آماده سازی شما برای شروع  یک طرح استارت آپ با همکاری یک شرکت تسهیل کننده در هلند است. ما ایده شما را دریافت  و بر اساس چارچوب نورآورانه در هلند ارزیابی می کنیم. در این مرحله شما اطلاع حاصل خواهید کرد  که ایده شما برای یک استارت-آپ در هلند مناسب است. همچنین شما اطلاع خواهید یافت به چه میزان سرمایه برای اقامت یکساله در هلند و همچنین سرمایه گذاری در  طرح استارت-آپ خویش نیاز خواهید داشت.
در صورتی که ارزیابی اولیه  مثبت باشد، ایده شما پس از امضای قرارداد فی مابین در قالب یک طرح توجیهی آماده شده  و سپس هماهنگی لازم برای مصاحبه با شرکت تسهیل کننده هلندی، اخذ ویزای ورود ، درخواست رسمی برای کارآفرینی در هلند و شرکت در دوره های آموزشی مربوطه به عمل خواهد آمد.


خدمات گام به گام ما شامل موارد زیر می باشد:

ارائه مشاوره رایگان به درخواست کننده در خصوص ایده پیشنهادی، و اطلاعات لازم  در زمینه کار و زندگی در هلند
ارسال ایده پیشنهادی به شرکت تسهیل کننده جهت ارزیابی اولیه و هماهنگی برای برگزاری نشست غیر حضوری با آن در صورت نیاز
ارائه خدماتی چون اخذ ویزای ورود ،نوشتن برنامه گام به گام، و هماهنگی چهت معرفی درخواست کننده به شرکت تسهیل کننده جهت مذاکرات نهایی و امضای قرارداد مشارکت با درخواست کننده پس از امضای قرارداد و درخواست ویزای استارت آپ و ارائه خدماتی چون ثبت شرکت، تهیه مسکن، امور مالی و پولی و  دیگر ضروریات شخصی در صورت نیاز
توجه: اخذ ویزای استارت آپ جز تعهدات شرکت تسهیل کننده است . هماهنگی در زمینه ویزای ورود نیز پس از ارائه نظریه مثبت شرکت تسهیل کننده  صورت خواهد گرفت.