راهنمای اقامت کارآفرینی در هلند

از ابتدای ژانویه 2015، دولت هلند ویزای کارآفرینان خارجی را که علاقه مند به راه اندازی برای کسب و کار در هلند هستند را آسان ساخته است. این ویزا به شما امکان می دهد تا برای یک دوره یک ساله در هلند اقامت کرده تا بتوانید نوآوری خویش را در قالب یک شرکت به بازار عرضه کنید. اگر مایل به کار در هلند به عنوان یک کارآفرین استارت آپ هستید، در این راهنما می توانید روند اخذ اقامت از طریق تاسیس یک بنگاه اقتصادی کوچک  را بدست آورید.
اقامت یک ساله استارت آپ به کارآفرینانی داده می شود که از ایده ای نو  برای تاسیس یک شرکت در هلند برخوردارند. یکی از شروط در این زمینه همراهی   حمایت یک  شرکت ناظر به عنوان تسهیل کننده و هدایت کننده مورد تایید اداره سرمایه گذاری خارجی هلند(ار.فی.او)  ازکارآفرین متقاضی است. کارآفرینان خارجی  مورد حمایت دولت هلند قرار می گیرند زیرا از نظر دولت هلند این حمایت ها نه تنها برای کارآفرینان مفید است، بلکه اشتغال و اقتصاد هلند را نیز رونق می بخشد.

شرایط کارآفرینی در هلند
همکاری  کارآفرین با یک شرکت تسهیل کننده مورد اعتماد و مجرب
ارائه محصول یا خدمات نوآورانه
شروع بکار کارآفرین طی برنامه  گام به گام برای حرکت از ایده به  سمت کسب و کار
ثبت مشارکت کارآفرین و تسهیل کننده در اتاق بازرگانی
منابع مالی کافی برای اقامت و زندگی در هلند به مدت یکسال
تسهیل کننده به چه معنی است؟

یکی از شرایط مجوز اقامت همکاری رسمی کارآفرین با یک  مربی کسب و کار است. این همکاری باید طی توافق نامه امضا شده از سوی طرفین صورت گیرد. تسهیل کننده یک بسته پشتیبانی مناسب برای کارآفرین تازه کار فراهم می سازد. برای مثال، تسهیل کننده می تواند به مدیریت عملیات، بازاریابی، تحقیق و سرمایه گذاری برای ایجاد یک کسب و کار ابتکاری  به کارآفرین کمک کند.

 :تسهیل کننده باید دارای شرایط ذیل باشد
تمکن مالی مناسب عدم ورشکستگی و داشتن تراز منفی
 نداشتن اکثریت  سهام شرکت استارت آپ
عدم وابستگی خانوادگی  تا درجه سوم (فرزند، والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، عمو و خاله) با کارآفرین

 شرایط برنامه گام به گام

کارآفرین باید اقدامات ویژه ای را در راستای  کسب و کار خویش انجام دهد. دولت می خواهد پیشتر از این اقدامات آگاهی پیدا کند. کارآفرین این توضیحات را در یک برنامه گام به گام توصیف می کند
.کارآفرین باید نقش فعال در شرکت داشته باشد. بدین معنی که او صرفا سهامدار یا سرمایه دار نیست

:برنامه گام به گام ( طرح توجیهی)  باید شامل موارد زیر  باشد

ساختار سازمانی شرکت
نقش و وظایف اختصاصی اعضای شرکت
شکل قانونی شرکت
کارکنان شرکت
هدف از تاسیس شرکت
توصیف محصول یا خدمات نوآورانه پیشنهادی
شرح برنامه ریزی و فعالیت های مربوط به راه اندازی این شرکت

.سازمان سرمایه گذاری خارجی هلند برنامه گام به گام ارزیابی می کند (RVO)

ثبت نام شرکت در اتاق بازرگانی

کارآفرین باید نام تجاری خویش را در اتاق بازرگانی ثبت  کند به نحوی که نشان دهد شرکت چه فعالیتی داشته و نقش و سهم وی در  شرکت مشخصا چه می باشد. این اقدام برای رسیدن به تصمیمات در مورد آینده شرکت  ضروری است. نام شرکت تسهیل کننده نیز باید در اتاق بازرگانی ثبت شود

منابع مالی کافی برای اقامت ، زندگی و راه اندازی کسب و کار در هلند

کارآفرین باید منابع مالی کافی (درآمد) کافی داشته باشد تا قادر به اقامت، زندگی و ایجاد یک کسب و کار در هلند باشد. کارآفرینان نمی توانند از مزایای رفاهی یا کمک هزینه های اجتماعی استفاده کنند

:کارآفرین به روش های ذیل اثبات می کند که منابع مالی کافی  برای اجرای ایده خویش و اقامت یکساله در هلند را دارد
 ارائه صورت حساب بانکی
 ضمانت یک شخص قانونی به عنوان مثال تسهیل کننده